מציצות, עבודה, יפניות אסיאתיות, ציצים גדול, אסיתיות מציצות