תחת, הומואים מבוגרים, הומאים מבוגרים וצעירים, ישנות בתחת, צעירות אם זקנים