חובבניות, בייתי, עושה לו ביד, עבודה, מקבלות זין גדול