סולו, עושה לו ביד, נקודת מבט, אוננות נשים, אוננות גבר