גייז צעיר, גיז צעירים, הומו מקבל בתחת, צעירות בתחת, צעירו