תחת, הומואים צעירים, זוג צעיר, גיז צעירים, זוג וצעירה