צמוד, גמירה על הציצים, ציצים קופצים, גומר בתוך סבתא, גמירה בין הציצים