ציצים יפניות, ציצים טבעיים, ציצים טבעים, יפניות תחת כגדול, ציצים קופצים