מציצות, ציצים, ארוכים, ציצים וישבן ענק טבעי, ישבן ציצים