הארוכים, לבושים, צעצועים הרדקור, חברים, אורגיה שיער