עושה לו ביד, ציצים יפניות, יפנייות, ציצים טבעים, ידידה