ציצים, ביגוד תחתון, ליידיבוי, מציצות וגמירות, גמירות על ציצים