Spava, Doktori, Drogirani, Doktori I Pacijenti, Uspavana Pa Jebana